logo CBV  

   NL | FR | EN | DE

Stages en vrijwilligerswerk

Voor onze boomkwekerij en beheer van onze collectie doen we graag beroep op vrijwilligers en/of stagairs. Het werk is zeer afwisselend en het is de ideale leerschool omdat het niet om bandwerk gaat zoals bij massacultuur. De vele soorten planten en bomen worden hier volledig zelf opgekweekt zodat alle aspecten van de boomkwekerij aan bod komen. Hierdoor kunnen we interessante stages aanbieden voor o.a. tuinbouwstudenten. Ook vrijwilligers zonder tuinbouwkundige voorkennis zijn uiteraard welkom. Meewerken als vrijwilliger kan zowel eenmalig zijn als op regelmatige basis, voor een korte of voor een langere periode. Daarnaast ook een oproep aan mensen met specifieke kennis en interesses en ideeën om mee de schouders te zetten onder het Centrum voor Botanische Verrijking in de verdere uitbouw of om mee te werken aan een bepaald project, we denken hier bv. aan fotografen om zeldzame oude plantenvariëteiten te fotograferen waarvan er nog geen foto's bestaan. Kandidaten vrijwilligers kunnen contact opnemen voor meer informatie. Stuur gerust een mailtje.