logobomenfonds  

    NL | FR | EN

Bomenfonds

Méér bomen

Het bomenfonds is opgericht voor de aanplantingsprojecten van bomen in het algemeen :  parkbomen, laanbomen, solitairbomen, houtkanten, knotbomen, bomenrijen, struikengordels en bos.   Het bomenfonds kan aangewend worden voor vergroeningsprojecten waarvoor er maar moeilijk andere financieringsbronnen kunnen worden gevonden. We stimuleren en begeleiden boomplantacties en proberen daar waar mogelijk onnodige bomenkap te vermijden.

 

Investeer mee in bomen

en /of geef plaats aan een boom. Elke gift / donnatie is meer dan welkom. Een storting kan op volgend rekeningnummer: IBAN   BE12 9733 7144 7992 op naam van het Bomenfonds.

Doe mee en steun of registreer een actie https://dewarmsteweek.be

DWWKBS

 

Laat weten waar u een extra boom wil.

Geef ruimte aan bomen en bepaal mee waar nog extra bomen kunnen geplant worden. Ideeën voor verfraaiing / vergroening ? Mail uw ideeën naar bomenfonds@gmail.com

waarbomen